Πολιτική οικονομία

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής οικονομίας και τους εξοικειώνει με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις στα οικονομικά και τις πολιτικές επιστήμες, τα νέα μοντέλα διεπιστημονικών ανταλλαγών και τη νέα πραγματικότητα των οικονομικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο. Οι συμμετέχοντες,στο πλαίσιο της πολιτικής οικονομίας, διδάσκονται τα μέσα και τις τεχνικές που είναι απαραίτητα για την ανάλυση και την κατανόηση σύνθετων φαινομένων του σύγχρονου διεθνούς περιβάλλοντος και των διαρκώς μεταβαλλόμενων οικονομικών μοντέλων

Διάρκεια:         30 ώρες

Registration for : Πολιτική οικονομία

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course