Γεωπολιτική

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της Γεωπολιτικής σε σχέση με την εξουσία, τα πολιτικοοικονομικά συμφέροντα, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την πολιτική ισχύος. Οι συμμετέχοντες επίσης εισάγονται στις βασικές έννοιες της αλληλεπίδρασης των φυσικών πόρων, της στρατηγικής κυριαρχίας και της γεωγραφικής θέσης, καθώς και των διαφορετικών κρατικών και μη κρατικών παραγόντων αναφορικά με το ατομικό και το συλλογικό συμφέρον

Διάρκεια: 30 ώρες

Share This Course