Κοινωνικό μάρκετινγκ & κοινωνική επιχειρηματικότητα

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με το περιβάλλον της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,  καθώς και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων και οργανισμών με κοινωνικό όραμα. Το σεμινάριο εστιάζει κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της περίθαλψης, του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και της διεθνούς ανάπτυξης καθώς και άλλων κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών πρωτοποριακών εγχειρημάτων.

Διάρκεια: 30 ώρες

Registration for : Κοινωνικό μάρκετινγκ & κοινωνική επιχειρηματικότητα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course