Διαχείριση εικόνας (image making)

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές δημιουργίας «μηντιακής» εικόνας και τις τεχνικές Διαχείρισης Προσωπικής Εικόνας & Δημοσιότητας. Το σεμινάριο βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις προκλήσεις σχετικά με τη διαχείριση προσωπικής και επαγγελματικής εικόνας καθώς και της διαχείρισης του προσωπικού ή εταιρικού προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα τους εισάγει στις τεχνικές αντιμετώπισης κρίσεων σε επίπεδο εταιρικής εικόνας.

Διάρκεια: 30 ώρες

Registration for : Διαχείριση εικόνας (image making)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course