Διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές των διαπολιτισμικών διαπραγματεύσεων ως εξειδικευμένο τομέα του ευρύτερου πεδίου της επικοινωνίας σε διαπολιτισμικό επίπεδο. Το σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στις διαπραγματευτικές τεχνικές ενός πολίτη του κόσμου με στόχο την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών των πελατών και των προμηθευτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διάρκεια: 30 ώρες

Registration for : Διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course