Εισαγωγή στη Μετάφραση

Το σεμινάριο εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές θεωρητικές και τεχνικές της μετάφρασης μέσω της μετάφρασης κειμένων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα από την ξένη γλώσσα προς τα Ελληνικά. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις μεταφραστικές δυσκολίες και τον τρόπο αντιμετώπισής τους ανάλογα με το είδος του κειμένου, το μέσο δημοσίευσης, το στόχο του κειμένου και το αναγνωστικό κοινό.

Διάρκεια: 60 ώρες

Registration for : Εισαγωγή στη Μετάφραση

    ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ SCG-ΚΔΒΜ2

    Share This Course