Μεταφραστικές Μνήμες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προγράμματα μεταφραστικής μνήμης αποτελούν το σημαντικότερο βοήθημα του σύγχρονου επαγγελματία μεταφραστή αφού του επιτρέπουν να  ανατρέχει γρήγορα σε ορολογικές βάσεις δεδομένων και να μεταφράζει τα περισσότερα είδη αρχείων χωρίς να ανησυχεί για την τελική μορφοποίηση καταργώντας έτσι τα πιο συχνά εμπόδια που συναντάμε όταν μεταφράζουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται χρήση του λογισμικού μεταφραστικών μνημών SDL Trados Studiο.

Διάρκεια:         24 ώρες

Registration for : Μεταφραστικές Μνήμες

    ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

    Share This Course