Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση

 

 

Το πρόγραμμα παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες προκειμένου να εργαστούν ως επαγγελματίες μεταφραστές από την ξένη γλώσσα προς την Ελληνική (ευθεία μετάφραση). Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και οι σπουδαστές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους εφαρμόζουν τη θεωρία στην πρακτική μετάφραση κειμένων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα είναι διετές και οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα λαμβάνουν πιστοποίηση από το βρετανικό φορέα πιστοποίησης Pearson. *

Γλώσσες εργασίας:     Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του διετούς προγράμματος «Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση» έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επαγγελματίες μεταφραστές σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, μεταφραστικά γραφεία, ΜΚΟ, ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν το δικό τους μεταφραστικό γραφείο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Μητρική γλώσσα: Ελληνικά
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση μια ξένης γλώσσας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία της Μετάφρασης
 • Μεταφραστικές Δυσκολίες
 • Γλωσσική Ανάλυση
 • Μετάφραση Γενικών κειμένων
 • Μετάφραση Οικονομικών κειμένων
 • Μετάφραση Δημοσιογραφικών κειμένων
 • Μετάφραση Νομικών κειμένων
 • Μετάφραση Ιατρικών κειμένων
 • Επαγγελματική Εργασία

 

*Pearson Assured is a service that assures the quality of the processes underpinning the design, delivery, quality assurance and/or assessment of the organisation’s own education or training programmes. This service quality assures the organisation’s processes, not specific qualifications or training programmes offered by SCG

Registration for : Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Share This Course