Ερευνητικές Μελέτες Φοιτητών Μας

 

Το Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του SCG διοργάνωσε και φέτος κύκλο ερευνητικών μελετών που διεξήχθησαν με επιτυχία από τους Τελειόφοιτους Σπουδαστές του Τμήματος Ψυχολογίας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» με Υπεύθυνο Καθηγητή τον κ. Δημήτρη Δ. Βλαστό, Ψυχολόγο Υγείας BSc, MSc, MS, Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του SCG.

 

Όλες οι μελέτες, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Δεοντολογίας και Έρευνας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος συνέβαλαν στην ανάδειξη σημαντικών ευρημάτων σε ποικίλη θεματολογία που άπτεται του πεδίου της Ψυχολογίας και των επιμέρους κλάδων της και αρκετές από αυτές τελούν υπό δημοσίευση ή έχουν ήδη δημοσιευθεί σε Έγκριτα Περιοδικά της Ψυχολογίας.

 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των Επιβλεπόντων Καθηγητών του Τμήματος Ψυχολογίας που υποστήριξαν τους φοιτητές στην εκπόνηση των εργασιών τους και παρουσιάζονται ως δεύτεροι συγγραφείς στις κάτωθι αναφορές.Αναλυτικότερα, οι μελέτες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, από τους φοιτητές μας, ήταν:

 

Bregu, E. & Χριστοπούλου, Μ. (2023). Άγχος Θανάτου και Θρησκευτικότητα. Μια Μελέτη Συσχέτισης.

Yassine, A. & Χριστοπούλου, Μ. (2023). Η Σκοτεινή Πλευρά της Επιτυχίας: Η Διερεύνηση της Εργασιομανίας και του Αντίκτυπου Αυτής στην Ποιότητα Ζωής σε Ατομικό και Κοινωνικό Επίπεδο.

Αιγινίτη Δ.-Π. & Χριστοπούλου, Μ. (2023). Από το Μηχανισμό στο Νόημα: Διερεύνηση της Συσχέτισης της Θεωρίας Δεσμού κατά την Παιδική Ηλικία με την πιθανή Διαμόρφωση της Προσωπικότητας ‘Σκοτεινή Τριάδα’ στην Ενήλικη Ζωή.

Αντωνιάδου, Χ. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Η Διερεύνηση της Εργασιακής Ικανοποίησης και της Εξουθένωσης από την Εργασία και του Βαθμού Επιρροής στη Γενική Υγεία των Ατόμων που Δραστηριοποιούνται στον Κλάδο της Εστίασης.

Αρώνη, Ν. & Χριστοπούλου, Μ. (2023). Η Επίδραση του Στυλ Ηγεσίας στους Εργαζομένους του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα: Διερευνώντας τη Συσχέτιση Οργανωσιακής Κουλτούρας,  Ηγεσίας και Δέσμευσης/Ικανοποίησης των Εργαζομένων στις Πολυεθνικές Εταιρείες και στο Δημόσιο Τομέα.

Γρίβας, Α. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Επηρεάζει η Ακρόαση Κλασικής Μουσικής την Οπτική Προσοχή; Μια Πειραματική Μελέτη.

Δημητρίου Δ. & Παπανίκου, Μ. (2023). Βιώνοντας το Coming Out. Μια Ποιοτική Μελέτη Διερεύνησης των Βιωμένων Εμπειριών ΛΟΑΤΚΙΑ+ Ατόμων.

Δημοπούλου, Κ. & Βαρελά, Β. (2023). Διερευνώντας τα Επίπεδα Κατάθλιψης και Άγχους Γονέων/Φροντιστών Παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Μια Ποσοτική Μελέτη.

Δουρούκα, Β. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Ψυχοθεραπεία και Διαχείριση του Χρόνιου Πόνου. Μια Ποσοτική Μελέτη Αξιολόγησης της συμβολής της Ψυχοθεραπείας στην Ποιότητα της Ζωής και στην Προσαρμογή στη Θεραπεία Χρόνιων Ασθενών.

Δράκου, Μ. & Χριστοπούλου, Μ. (2023). Η Επίδραση των Ζώων Συντροφιάς στη Μοναξιά: Εντοπίζοντας τις Διαφορές μεταξύ Ατόμων Ιδιοκτητών και Μη – Ιδιοκτητών Ζώων Συντροφιάς.

Θεοδωρακοπούλου, Β. & Στραφιώτη, Χ. (2023). Η Μετάβαση στη Γονεϊκότητα: Πώς επηρεάζεται η Σχέση του Ζευγαριού; Μια Ποιοτική Μελέτη.

Ιστορίου, Ε. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Οι Αντιλήψεις και οι Στάσεις των Ελλήνων Ετεροφυλόφιλων μέσα από τα Αφηγήματα των ΛΟΑΤΚΙΑ+ Ατόμων: Μια Ποιοτική Μελέτη Διερεύνησης του Αντίκτυπου της Ετεροκανονικότητας στη ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κοινότητα.

Καμαριωτάκη, Α. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Η Επίδραση του Άγχους και της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στην Επαγγελματική Ικανοποίηση και την Πρόθεση Παραίτησης από την Εργασία. Μία Ποσοτική Μελέτη.

Κάραλης, Κ. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Διερευνώντας τα Στοιχεία της Προσωπικότητας και του Ψυχισμού Πρώην Αστέγων που συντέλεσαν στην Κοινωνική τους Επανένταξη και στην Προσωπική και Επαγγελματική τους Αποκατάσταση. Μια Ποιοτική Πιλοτική Μελέτη που εστιάζει στην Κατανόηση των Βιωμένων Εμπειριών Πρώην Αστέγων.

Κατάρα, Π. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Η Βιωμένη Εμπειρία Γυναικών με Αλωπεκία. Μια Ποιοτική Μελέτη Διερεύνησης του Ψυχολογικού, Κοινωνικού και Συναισθηματικού Αντίκτυπου της Αλωπεκίας σε Δείγμα Ελληνίδων Γυναικών.

Κατσιέρη, Δ. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Η Επιθετική Συμπεριφορά ως Αντίκτυπος των Πρώιμων Τραυματικών Εμπειριών: Μια Ποσοτική Μελέτη.

Κώστας, Χ. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Εργασιακό Άγχος και Επαγγελματική Εξουθένωση σε Δείγμα Ελλήνων Αστυνομικών. Μια Ποσοτική Μελέτη.

Λεφέ, Λ. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Επαγγελματική Εξουθένωση και Τηλεργασία: Μία Ποσοτική Μελέτη Εντοπισμού του Βαθμού Συσχέτισης της Εξωστρέφειας και της Εσωστρέφειας με την Επαγγελματική Εξουθένωση σε Δείγμα Ελλήνων Εργαζομένων.

Μαξούρα, Α. & Χριστοπούλου, Μ. (2023). Ο Ρόλος της Αντίληψης των Καταστάσεων στην Προσωπικότητα και στη Διερεύνηση των Κοινωνικών Ανταμοιβών.

Μπάνος, Π. & Βαρελά, Β. (2023). Πώς Επιδρά η Διαδικασία του Θηλασμού στη Διαμόρφωση της Ενήλικης Προσωπικότητας; Μια Ποσοτική Μελέτη.

Μπαρδάκα, Σ.-Α. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Η Σχέση της Αυξημένης Χρήσης του Διαδικτύου με την Ψυχική Υγεία και την Ποιότητα Ζωής των Ενηλίκων. Μία Ποσοτική Μελέτη.

Μπότσογλου, Δ. & Στραφιώτη, Χ. (2023). Η Σχέση Μεταξύ Μητέρας – Κόρης και ο Αντίκτυπος αυτής στην Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη της Κόρης. Μια Ποιοτική Μελέτη Διερεύνησης της Οπτικής της Κόρης.

Νικόλλι, Ο. & Παπανίκου, Μ. (2023). Τι οδηγεί τα Άτομα να σπουδάσουν Ψυχολογία; Μια Ποιοτική Μελέτη εντοπισμού των Στοιχείων που διαμορφώνουν την Απόφαση των Ατόμων να επιλέξουν τον Κλάδο της Ψυχολογίας.

Νυχά, Χ. & Στραφιώτη, Χ. (2023). Ο Αντίκτυπος του Διαζυγίου κατά την Παιδική ή Εφηβική Ηλικία στη Σύναψη Διαπροσωπικών Σχέσεων στην Ενήλικη Ζωή. Μια Ποιοτική Μελέτη.

Παπαστάμου, Α. & Βαρελά, Β. (2023). Άγχος, Κατάθλιψη και Σεξουαλική Λειτουργικότητα. Μια Συσχετιστική Μελέτη.

Περδικάρη, Α. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Ενισχύει η Ύπαρξη Ακουστικού Υλικού το Άγχος των Παρατηρητών Σκηνών Δράσης; Μια Πειραματική Μελέτη.

Πλεμμένος, Ν. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Ερευνώντας το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε σχέση με τη Ψυχική Ανθεκτικότητα και την Ποιότητα Ζωής σε Επαγγελματίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ρόκα, Ε. & Παπανίκου, Μ. (2023). Προσπάθειες Αλλαγής του Σεξουαλικού Προσανατολισμού ή/και της Ταυτότητας Φύλου: Μια Ποιοτική Μελέτη Διερεύνησης των Εμπειριών ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων που έχουν βιώσει Τυπική ή/και Άτυπη Θεραπεία Μεταστροφής.

Σαββαΐδη, Θ.-Ρ. & Βαρελά, Β. (2023). Εθισμός στο Διαδίκτυο και Κατάθλιψη. Μια Συσχετιστική Μελέτη Διερεύνησης του Φαινομένου σε Δείγμα Φοιτητών του Ελλαδικού Χώρου.

Σαββάκη, Α. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Η επίδραση της Μαζικής Οπτικοακουστικής Πληροφορίας για τον ιό Sars-Cov-2 στο Φόβο για την Πανδημία Covid-19. Μια Πειραματική Μελέτη.

Τζαννετάτου, Μ.-Ε. & Χριστοπούλου, Μ. (2023). Ο Ρόλος των Τεσσάρων Στυλ Χιούμορ στην Ψυχική Ανθεκτικότητα. Μια Ποσοτική Μελέτη.

Χασάπη, Α. & Βλαστός, Δ. Δ. (2023). Μια Συγχρονική Μελέτη στην Ελλάδα για τη Διερεύνηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης, του Άγχους και της Κατάθλιψης σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό: Η επίδραση των Επαγγελματικών και Δημογραφικών Παραγόντων.

Χατζάκη, Σ. & Χριστοπούλου, Μ. (2023). Κινηματογραφικές  Αποδράσεις  και  Κατάθλιψη: Διερευνώντας τη Συσχέτιση ανάμεσα στους Παράγοντες της Προσωπικότητας με τη Συχνότητα Επίσκεψης στον Κινηματογράφο, τις Προτιμήσεις και  την  Πιθανότητα Εκδήλωσης Κατάθλιψης  στον Ελληνικό Πληθυσμό.

Χατζηπέτρου, Α. & Παπανίκου, Μ. (2023). Σεξουαλικότητα και Αναπηρία: Μια Ποιοτική Μελέτη εστιασμένη στα Αφηγήματα Ατόμων με Αναπηρία και των Φροντιστών τους.

 

Συγχαρητήρια σε Όλους!