Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψυχολογίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας του SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεών του για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Η Ταυτότητα του Σύγχρονου Ψυχολόγου». Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί εισαγωγή στους βασικούς τομείς της Ψυχολογίας, στα επιμέρους πεδία δράσης του σύγχρονου Ψυχολόγου και στα χαρακτηριστικά που αφορούν στο ρόλο του Επαγγελματία Ψυχολόγου. Το σεμινάριο εστιάζει, επίσης, στον πολυδιάστατο ρόλο του Ψυχολόγου, στη μελέτη των γνωστικο-συναισθηματικών λειτουργιών και γενικότερα της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα ανωτέρω θέματα από την εισηγήτρια Δρ. Αφροδίτη Παπαϊωάννου-Σπυρούλια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχολογίας. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ημερομηνία:     Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 / Έκλεισαν οι θέσεις

Επόμενο σεμινάριο με το ίδιο θέμα: Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Ώρα:      17:00-19:00

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

 

Δήλωση Συμμετοχής