Ερευνητική Μελέτη για τη Σωματική και Ψυχική Ευημερία

 

Αγαπητοί Φίλοι,

Στο βιβλίο του “Flourish”, ο Δρ. Martin Seligman, διακεκριμένος Καθηγητής Ψυχολογίας στο University of Pennsylvania και ένας εκ των Ιδρυτών της Θετικής Ψυχολογίας, όρισε 5 πυλώνες που σχετίζονται με την ψυχοσωματική ευημερία (mental and physical well-being). Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα στοιχεία της ευημερίας που σχετίζονται με:

  1. Τα Θετικά Συναισθήματα
  2. Την Προσήλωση
  3. Τις Σχέσεις
  4. Το Νόημα και
  5. Την Επίτευξη.

Το Ψυχομετρικό Εργαλείο PERMA-Profiler (Butler & Kern, 2016) ‘μετρά’ αυτούς τους πέντε πυλώνες, αξιολογώντας συνδυαστικά τα αρνητικά συναισθήματα και την αντιλαμβανόμενη υγεία.

Πρόλογος

Η παρούσα μελέτη διενεργείται από τον κ. Δημήτριο Δ. Βλαστό, Ψυχολόγο Υγείας/Ερευνητή, Διδάσκοντα του Τμήματος Ψυχολογίας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε Συνεργασία με Τελειόφοιτους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Ομάδας Ψυχομετρίας που υποστηρίζεται από τον προαναφερόμενο Φορέα.

Η μελέτη αυτή έχει λάβει την Έγκριση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Έρευνας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος και η Άδεια Χρήσης του Εργαλείου Αυτοαναφοράς λήφθηκε από τη δημιουργό του PERMA-Profiler, Δρ. Margaret Kern, για την προσαρμογή του ερωτηματολογίου στην Ελλάδα από τον Υπεύθυνο Ερευνητή/Καθηγητή κ. Δ. Δ. Βλαστό.

 

Στόχοι

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η μετάφραση, η στάθμιση και η αξιολόγηση των Ψυχομετρικών Ιδιοτήτων της Κλίμακας Αυτοαναφοράς PERMA-Profiler στον Ελληνικό Πληθυσμό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προσπάθεια της περαιτέρω εκτίμησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας αυτής, καθώς και ο εντοπισμός των ατομικών διαφοροποιήσεων που ενδέχεται να εμφανίσει ο Ελληνικός Πληθυσμός συγκριτικά με άλλα δείγματα συμμετεχόντων.

Κριτήρια και Φύση της Συμμετοχής

Αν είστε 18 ετών και άνω και κατοικείτε στην Ελλάδα, σάς προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν την ηλεκτρονική μελέτη συμπληρώνοντας το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στον σχετικό σύνδεσμο, στο τέλος της παρούσας επιστολής.

 

Η συμμετοχή σε αυτήν την μελέτη απαιτεί να απαντήσετε σε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης: 5 λεπτά).

 

Οφέλη

Δεν προβλέπεται ότι θα αποκτήσετε κάποιο άμεσο και προσωπικό όφελος από τη συμμετοχή σας σε αυτήν την μελέτη.

 

Κίνδυνοι και Επιπλοκές

Δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος και καμία επιπλοκή από τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη.

 

Αμοιβή

Δεν υπάρχει χρηματική αμοιβή για τη συμμετοχή στη μελέτη.

 

Εμπιστευτικότητα

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και δε χρειάζεται να παρέχετε καμία πληροφορία για την ταυτότητά σας. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν από τους ερευνητές και μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για μελέτες εγκεκριμένες από τους αρμόδιους, προαναφερόμενους φορείς.

 

Εθελοντική Συμμετοχή και Απόσυρση από τη Μελέτη

Η συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη είναι εθελοντική. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε να συμμετάσχετε στη μελέτη χωρίς κανέναν εξαναγκασμό ή κάποια εξωτερική πίεση. Σημαίνει ακόμα ότι είστε ελεύθερος / ελεύθερη να τερματίσετε τη συμμετοχή σας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της μελέτης (απλά μπορείτε να διακόψετε το ερωτηματολόγιο), χωρίς κανέναν ενδοιασμό, και χωρίς να πρέπει να δώσετε κάποια εξήγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα σας θα καταστραφούν. Δεδομένου ότι η συλλογή των δεδομένων είναι ανώνυμη, δεν είναι εφικτό να αποσυρθείτε από τη μελέτη εφόσον έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

 

Ευθύνη

Συμφωνώντας να συμμετάσχετε σε αυτήν τη μελέτη, δεν παραιτείστε από τα δικαιώματά σας, ούτε αποδεσμεύετε τους ερευνητές, και τους εμπλεκόμενους φορείς από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του Υπεύθυνου Ερευνητή/Καθηγητή dvlastos@scg.edu.gr και να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή σας στην παρούσα μελέτη  (π.χ. δικαίωμα συμμετοχής, κατάθεση παραπόνων, κ.τ.λ.). Ο Αρμόδιος Ερευνητής που παρακολουθεί τη μελέτη θα ανταποκριθεί άμεσα σε ό,τι χρειαστεί.

 

Συγκατάθεση Συμμετοχής

Διά του παρόντος αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει αυτό το έγγραφο ενημέρωσης και συναίνεσης. Κατανοώ τους στόχους της μελέτης και τί συνεπάγεται η συμμετοχή μου. Επιβεβαιώνω ότι είχα χρόνο να σκεφτώ την απόφασή μου να συμμετάσχω. Αναγνωρίζω ότι είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους υπεύθυνους της μελέτης για να θέσω οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη συμμετοχή μου, και ότι τα ερωτήματά μου έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά. Κατανοώ ότι μπορώ να αποχωρήσω από τη μελέτη οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επίπτωση ή αιτιολόγηση. Συμφωνώ να συμμετάσχω εθελοντικά σε αυτό το ερευνητικό έργο.

 

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου, αποτελεί αυτομάτως την αποδοχή σας να συμμετάσχετε στην έρευνα. Σάς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και για τη συνεισφορά σας στην αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του εργαλείου αυτοαναφοράς
PERMA-Profiler στον Ελληνικό Πληθυσμό όπως και στη διερεύνηση των ατομικών διαφορών της ψυχικής και της σωματικής ευημερίας.

 

Για να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Προωθήστε την πρόσκληση σε όποιον νομίζετε ότι μπορεί και θέλει να συμμετάσχει!

 

Σας ευχαριστούμε