Ερευνητικές Μελέτες Φοιτητών

 

Αγαπητοί Φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το δεύτερο κύκλο ερευνητικών μελετών που διενεργούνται από τους Τελειόφοιτους Σπουδαστές, του Τμήματος Ψυχολογίας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, στο πλαίσιο των Τελικών Ερευνητικών Εργασιών τους. Επιβλέποντας Καθηγητής των εν λόγω μελετών είναι ο κ. Δημήτριος Δ. Βλαστός, Ψυχολόγος Υγείας, Διδάσκων/Ερευνητής του Τμήματος Ψυχολογίας.

Οι παρούσες μελέτες έχουν λάβει την έγκριση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Έρευνας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος.

 

  • «Μετάφραση και Στάθμιση του Ψυχομετρικού Εργαλείου Αξιολόγησης της Αυτοβιογραφικής Μνήμης ‘TALE’ (Thinking About Life Experiences) στον Ελληνικό Πληθυσμό: Εστιάζοντας στις Ατομικές Διαφορές της Αυτοβιογραφικής Μνήμης». Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
  • «Αξιολόγηση της Ποιότητας Ζωής (ΠΖ) και της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης Ατόμων με Προβλήματα Ακοής (Κωφών) στην Ελλάδα. Μια Online Ποιοτική Μελέτη».*
  • «Αναπνέοντας μέσω της Μάσκας: Μια Τεχνική Ψυχικής Ενδυνάμωσης εν Καιρώ Covid-19».*
  • «Διερευνώντας το Φαινόμενο της Απιστίας σε Ζευγάρια στον Ελληνικό Πληθυσμό. Μια Πρώτη Ανιχνευτική Ποιοτική Μελέτη σε Ενήλικες».*
  • «Οφέλη της Παροχής Ψυχολογικής Υποστήριξης ή/και Ψυχοθεραπείας σε Πάσχοντες από Καρκίνο. Μια Online Ποιοτική Μελέτη».*
  • «Αδελφικές Σχέσεις και Πώς Επηρεάζονται μεταξύ τους στην Ενήλικη Ζωή μέσω Τριών Ξεχωριστών Διαστάσεων: Γονεϊκή Επιρροή, Οικογενειακός Αστερισμός και Γνωσιακή Εξέλιξη».*
  • «Η Επίδραση του Χιούμορ στην Αποδοτικότητα και στην Εκπαιδευτική Εμπειρία των Φοιτητών. Μια Online Πειραματική Μελέτη».*

 

*Στις εν λόγω μελέτες, απουσιάζουν οι σύνδεσμοι συμμετοχής καθώς η διαδικασία συλλογής δεδομένων είτε έχει ολοκληρωθεί, είτε το δείγμα συμμετεχόντων δεν αφορά το γενικό πληθυσμό. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα προαναφερόμενα πρωτόκολλα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιβλέποντα Καθηγητή κ. Δημήτριο Δ. Βλαστό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@scg.edu.gr

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας!