Ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Εργαστηρίου Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Το Εργαστήριο
χρησιμοποιεί σύνθετες και σύγχρονες μεθόδους έρευνας για να μελετήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις υποκείμενες διαδικασίες της. Η έρευνά μας επικεντρώνεται στη μελέτη της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς και νόησης. Η θεωρητική γνώση και η ενδελεχής μεθοδολογία χρησιμοποιούνται για την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων που αφορούν την κοινωνία και οργανισμούς.
Το Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του
SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, δύναται να απασχολεί επιστήμονες που ενδιαφέρονται να διεξάγουν έρευνα σε επίκαιρα θέματα και έχει ως αποστολή την παραγωγή και προαγωγή πρωτότυπης έρευνας, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτόκολλων έρευνας στην Ψυχολογία και σε συναφή επιστημονικά πεδία. Επιπροσθέτως, έχει ως κύριο στόχο να στηρίξει την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Σύγχρονων Ψυχολόγων στην Ελλάδα, ώστε να τους προετοιμάσει για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ερευνητικές απαιτήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Εργαστήριο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, ή με τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου κ. Δ. Δ. Βλαστό στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: psylab@scg.edu.gr