Παρουσιάσεις Ερευνητικών Εργασιών Τελειόφοιτων Σπουδαστών Ψυχολογίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε διήμερη διαδικτυακή εκδήλωση κατά την οποία οι Τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας παρουσίασαν τις Τελικές Ερευνητικές Εργασίες τους στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της φοίτησής τους στο Πρόγραμμα «Πτυχίο στην Ψυχολογία» του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.
Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να υποστηρίξουν και να παρουσιάσουν τα Ερευνητικά Πρωτόκολλα που εκπόνησαν παρουσία του Επιβλέποντα Καθηγητή τους κ. Δ. Δ. Βλαστού και της Ακαδημαϊκής Υπευθύνου του Προγράμματος κ. Ν. Μίνου. Οι θεματολογίες των 30 εργασιών αφορούσαν ποικίλες και επίκαιρες θεματολογίες που άπτονταν του Κλάδου της Ψυχολογίας και συναφών πεδίων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Ανακοίνωση της Ίδρυσης του Εργαστηρίου Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει τους φοιτητές Ερευνητικά επιδιώκοντας την αλληλεπίδραση μαζί τους και μετά το πέρας των σπουδών τους.