Εγκαίνια Εργαστηρίου Γνωσιακής Νευροψυχολογίας

Το Εργαστήριο Γνωσιακής Νευροεπιστήμης του Τμήματος Ψυχολογίας του SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος έχει ως αποστολή την παραγωγή και προαγωγή πρωτότυπης έρευνας, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτόκολλων έρευνας στις Νευροεπιστήμες, στη Νευροψυχολογία και σε συναφή επιστημονικά πεδία. Επιπροσθέτως, έχει ως κύριο στόχο να στηρίξει την κλινική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Νευροψυχολόγων στην Ελλάδα, ώστε να τους προετοιμάσει για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ειδικότητας της Νευροψυχολογίας.

 

Το Εργαστήριο Γνωσιακής Νευροεπιστήμης του SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε συνεργασία με την ΕΝΨΕ και το Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσαν την διαδικτυακή ομιλία της Laura Hokkanen με τίτλο “Neuropsychological perspective on COVID-19 – early findings”