Ερευνητικές μελέτες φοιτητών μας

Το Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του SCG διοργανώνει τον πρώτο κύκλο ερευνητικών μελετών που διεξάγονται από τους Τελειόφοιτους Σπουδαστές του Τμήματος Ψυχολογίας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος σε συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία». Υπεύθυνος και επιβλέπων καθηγητής είναι ο κος  Δημήτρης Δ. Βλαστός, Ψυχολόγος Υγείας BSc, MSc, MS, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του SCG.

Οι κάτωθι μελέτες έχουν λάβει την έγκριση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Έρευνας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος και μπορείτε να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια, ώστε να συνεισφέρετε στο έργο των Σπουδαστών, όπως και στην ανάδειξη σημαντικών ευρημάτων.

  • «Διαχείριση του Εργασιακού Εκφοβισμού (Mobbing) Διαδικτυακά: Αξιολόγηση μίας Εφάπαξ Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Παρέμβασης για Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας». Για να λάβετε μέρος στη διαδικτυακή παρέμβαση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
  • «Η Επίδραση του Ιού SARS-CoV-2 (Covid-19) στο Αντιλαμβανόμενο Άγχος και στην Ποιότητα Ζωής των Ελλήνων. Μία Ποσοτική Μελέτη Εντοπισμού Διαφορών ως προς το Επάγγελμα». Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
  • «Αξιολόγηση των Επιπέδων του Σχετιζόμενου με τον Covid-19 Φόβου στον Ελληνικό Πληθυσμό. Μια Ποσοτική Μελέτη». Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
  • «Η Υγεία και η Ευζωΐα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων στην Ελλάδα: Μια Ποσοτική Μελέτη που Εστιάζει στον Αντίκτυπο των Ενδεχόμενων Διακρίσεων στην Αυτοεκτίμηση, στην Ψυχική Υγεία και στην Ικανοποίηση από τη Ζωή». Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
  • «Φιλία: Ρεαλιστικές – Ιδανικές Αποκλίσεις και Ευημερία. Μια Ποσοτική Μελέτη Εντοπισμού των Ατομικών Διαφορών Βάσει Φύλου». Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
  • «Απόψεις Διαζευγμένων Γονέων ως προς τις Επιπτώσεις του Διαζυγίου στη Βιοψυχοκοινωνική Υγεία και στην Ποιότητα Ζωής Παιδιών Σχολικής Ηλικίας». Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
  • «Covid-19 και Ατομικές Διαφορές: Μια Ποσοτική Μελέτη». Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
  • «Ο Ψυχολογικός Αντίκτυπος της Covid-19 στον Ελληνικό Πληθυσμό. Μια Ποσοτική Μελέτη Διερεύνησης των Ατομικών Διαφορών Βάσει Φύλου». Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
  • «Συντροφική Βία: Μια Ποσοτική Μελέτη Σύγκρισης της Σεξουαλικής Λειτουργικότητας Γυναικών που δεν έχουν Βιώσει Κάποια Μορφή Συντροφικής Βίας με Γυναίκες που έχουν Βιώσει Συντροφική Βία». Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα προαναφερόμενα πρωτόκολλα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Καθηγητή κ. Δημήτριο Δ. Βλαστό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@scg.edu.gr

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας!