Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό: Interacting with Computers (OXFORD UNIVERSITY PRESS)

 

Συγχαρητήρια στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Ψυχολογίας του SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, κ.κ. Δημήτριο Βλαστό και Αφροδίτη Παπαϊωάννου-Σπυρούλια, για τη δημοσίευση του άρθρου «Can a LowCost Eye Tracker Assess the Impact of a Valent Stimulus? A Study Replicating the Visual Backward Masking Paradigm» στο επιστημονικό περιοδικό Interacting with Computers:

Vlastos, D. D., Kyritsis, M., Varela, V. A., Gulliver, S. R., & Papaioannou-Spiroulia, A. (2020). Can a Low-Cost Eye Tracker Assess the Impact of a Valent Stimulus? A Study Replicating the Visual Backward Masking Paradigm. Interacting with Computers.

 

Στη μελέτη των Βλαστός κ. συν. (2020), διερευνήθηκε αν ένας χαμηλού κόστους eye-tracker μπορεί να μετρήσει και να διακρίνει αποτελεσματικά τις φυσιολογικές αντιδράσεις των συμμετεχόντων μέσα από το πειραματικό παράδειγμα της οπτικά ανάστροφης κάλυψης. Το μοντέλο ανάστροφης κάλυψης ερεθισμάτων περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση ενός συμμετέχοντα με ένα φοβικό ερέθισμα, ακολουθούμενο από μια εικόνα κάλυψης, η οποία λειτουργεί για να αποτρέψει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν συνειδητά ότι υπήρχαν φοβικά ερεθίσματα. Τα ευρήματα της παρούσας πειραματικής μελέτης έδειξαν με επιτυχία σημαντικές διαφορές μεταξύ των κορημετρικών και σακκαδικών μετρήσεων και υποδηλώνουν ότι ένας χαμηλού κόστους eye-tracker, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να ανιχνεύσει τις σχετικές (σε επίπεδα φυσιολογίας) αλλαγές που υπάρχουν μεταξύ δοκιμασιών όπου παρουσιάστηκαν οπτικά καλυμμένα φοβικά διασπαστικά ερεθίσματα και δοκιμασιών όπου παρουσιάστηκαν ουδέτερα διασπαστικά στοιχεία.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοσίευση:

Vlastos et al. 2020 (Abstract Only)

Vlastos et al., 2020 (Full Access)