Δημοσίευση Ερευνητικού Άρθρου στο Περιοδικό JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

 

Συγχαρητήρια στο Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Τμήματος Ψυχολογίας του SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, κ.κ. Αθανασία Λιοζίδου, Βασιλική Βαρελά, Δημήτρη Δ. Βλαστό, Ερασμία Γιογκαράκη για τη δημοσίευση της μελέτης τους με τίτλο «Forced Social Isolation and Lockdown During the COVID-19 Pandemic: Depression, Anxiety, TraumaDistress And Coping Mechanisms of a Greek Sample» στο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Public Health; From Theory to Practice (Springer Nature, IF 5.058):

Liozidou, A., Varela, V., Vlastos, D. D., Giogkaraki, E., Alzueta, E., Perrin, P. B., … & Arango-Lasprilla, J. C. (2023). Forced social isolation and lockdown during the COVID-19 pandemic: depression, anxiety, trauma-distress and coping mechanisms of a Greek sample. Journal of Public Health, 1-10.

Στην εν λόγω μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε Συνεργασία του Εργαστηρίου Γνωσιακής Νευροεπιστήμης και Κλινικής Νευροψυχολογίας του SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι εκτός από τις επιζήμιες επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στη σωματική υγεία, τα μέτρα κοινωνικού περιορισμού που σχετίζονται με την πανδημία συνέβαλαν στη μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση του πληθυσμού μέσω της αναγκαστικής κοινωνικής απομόνωσης, η οποία, αύξησε όχι μόνο τη φυσική απόσταση αλλά και την ψυχολογική απόσταση μεταξύ των ανθρώπων. Να σημειωθεί ότι η έρευνα αφορούσε το πώς ένιωθε το δείγμα των ανθρώπων μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου 2021. Χρειάζονται σύγχρονες μελέτες για να διαπιστωθεί εάν η επιβάρυνση στον πληθυσμό παραμένει και μετά την άρση των μέτρων, όσο απομακρυνόμαστε από τα γεγονότα.