Αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Υγείας για αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων, για προληπτικούς λόγους, δεν θα διενεργούνται δια ζώσης μαθήματα στο Κολλέγιο μέχρι και τις 24 Μαρτίου. Από την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες. Το Κολλέγιο, ως εκ τούτου, θα παραμείνει ανοικτό για το διάστημα 11/3-24/3 για διοικητική και ακαδημαϊκή εξ αποστάσεως υποστήριξη.

 

Για να δείτε την επίσημη δήλωση του Υπουργείου πατήστε εδώ