Εξ αποστάσεως μαθήματα

 

Το SCG – Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος συνεχίζει το εκπαιδευτικό του έργο με εξ αποστάσεως μαθήματα με ασύγχρονη διδασκαλία και σύγχρονη διδασκαλία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει. Κατά την ασύγχρονη διδασκαλία, οι φοιτητές μας θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται στην πλατφόρμα και θα μελετούν το υλικό σε διαφορετικό χρόνο από τον χρόνο παράδοσης του μαθήματος, ενώ στη σύγχρονη διδασκαλία, οι φοιτητές μας θα παρακολουθούν το μάθημα σε πραγματικό χρόνο παράδοσής του από τους καθηγητές τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κολλεγίου.