ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

Το SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος συνεχίζει τη λειτουργία του με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εργασία. Τα μαθήματα διεξάγονται με ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει το Κολλέγιο υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υποστήριξης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Σε διοικητικό επίπεδο, συνεχίζουν κανονικά οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες του Κολλεγίου με εργασία από το σπίτι.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση και υποστήριξη, σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email και τηλεφωνικά στο 2100080150.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ για να προστατεύσουμε και να προστατευτούμε.